Επιστήμη

Επιστήμη

Η εκπληκτική τεχνολογία ξεκινά συνήθως εδώ. Η ικανότητα της ανθρωπότητας να κατανοεί και να χειρίζεται τον κόσμο.

καλώδιο οπτικών ινών

Οι επιστήμονες εξερευνούν τη ζώνη τεκτονικών σφαλμάτων μέσω υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών

Ευρύ καλωδιακό δίκτυο στον πυθμένα του ωκεανού μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της παγκόσμιας σεισμικής δραστηριότητας