Ασφάλεια

Ασφάλεια

Το διαδικτυακό σας απόρρητο και τα δικαιώματά σας δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια των συστημάτων σας, αλλά και τις ιστορίες σχετικά με την πειρατεία και τις ευπάθειες του συστήματος και τις ενημερώσεις κώδικα.